PROFILE | CSO

PERSONAL INFORMATION

  • 600463939 Registration Number
  • 10000 Postal Code
  • +383 38 234 456 Phone Number
  • https://www.facebook.com/GLPSKosovo Social Media

ACTIVITIES

  • AREAS OF ACTIVITY
  • Enhancing the rule of law
  • Locations of Activity

LOAD MORE LOADING..

No interested fundings!

12.10.2023   -   28.12.2023

Fuqizimi i Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar– Projekti WeBER 3.0 " ka hapur thirrjen për Grante të vogla.